Ogólne zasady pobierania prób i interpretacji wyników badań.