- ZESKROBINY, WYMAZYJeżeli próbki nie da się pobrać w lecznicy, terenie etc, można kierować zwierzę do pobrania w laboratorium. Jeżeli to możliwe próbkę pobieramy z pogranicza zmian!

  • materiał musi być dostarczony do laboratorium jak najszybciej

  • nie dopuścić do wysuszenia próbki. W tym celu dobrze jest używać podłoży transportowych z odpowiednim podłożem lub co najmniej nasyconych solą fizjologiczną

  • można zamrażać (z wyjątkiem badań parazytologicznych)