- WYCINKI, ZWŁOKI , PŁYN USTNY -

Zwykle kierowane do badań bakteriologicznych, PCR ale także toksykologicznych (w tym obecności toksyn bakteryjnych), parazytologicznych. W naszym laboratorium preferujemy całe zwłoki (jak najświeższe lub po eutanazji). Umożliwia to właściwe pobranie odpowiednich próbek ponadto taki materiał mniej jest narażony na zanieczyszczenia wtórne.

  • Wycinki muszą być pobrane z narządów w których dochodzi do namnożenia drobnoustrojów (np. APP- płuca, Clostridium – jelita cienkie + wątroba etc) lub reprezentować całą gamę narządów tak aby możliwa była izolacja dowolnych patogenów

  • Powszechnie uważa się, że materiał nie powinien być mrożony, jednak własne obserwacje tego nie potwierdzają. Więcej. Zauważyliśmy iż niektóre drobnoustroje łatwiej izolować po mrożeniu. W badaniach na toksyny beztlenowcowe (jelita, kał) nawet konieczne jest mrożenie lub przynajmniej schłodzenie w celu zahamowania namnażania pośmiertnego.

  • Im większe wycinki tym mniejsze niebezpieczeństwo wtórnego zanieczyszczenia lub przerostu. Najlepiej każdy organ pakować oddzielnie. Obowiązkowo schłodzić. Przesyłać z chłodziwem.

Materiał można dostarczyć :