- WODA

Ważny element oceny środowiska i wpływu na zdrowotność zwierząt. Bardzo ważny element chemioterapii, zwłaszcza przy stosowaniu dozymetrów. Jakość wody stanowi o skuteczności leczenia. W wodzie o niekorzystnym składzie wiele ze stosowanych preparatów nie jest rozpuszczalnych, tworzy chelaty (agregaty) zatykające dysze. Preparaty mogą nawet zmieniać swoją aktywność terapeutyczną.

  • Badania mikrobiologiczne

    - w miejscu ujęcia

    - w miejscu odpoju (obecność biofilmu, stan rur przesyłowych)

  • Badania chemiczne