- PRÓBY ŚRODOWISKOWE (WYMAZY) –Po prawidłowej dezynfekcji nie powinno stwierdzać się obecności bakterii z grupy Enterobacteriaceae (np. E.coli).

Aspergillus, Penicylium . Grzyby pleśniowe, wytwarzające mikotoksyny, które w głównej mierze są immunosupresorami. Aspergillus, głównie udział w patologii układu oddechowego drobiu. Fusarium. Grzyb pleśniowy, w głównej mierze producent mikotoksyn. Przy wysokim skażeniu środowiska, grzyby pleśniowe, łatwo pasażują się na pokarm, ściółkę itp., gdzie szybko się namnażają (psucie paszy, mikotoksyny, immunosupresja itp.) Cladosporium. Jest to grzyb pleśniowy, powodujący tworzenie się nadwrażliwości. U ludzi jest przyczyną wielu przypadklów alergii. Mucor. Grzyb pleśniowy, szeroko rozpowszechniony w środowisku. Nie opisuje się go jako patogen. Candida. Drożdżak. Może stać się ważnym patogenem (przewód pokarmowy, pochwa, wole)

W badaniu skuteczności zabiegu w halach produkcyjnych zwraca się uwagę na szczeliny, załamania, rury. Zwykle na powierzchniach płaskich (ściany, karmidła, sprzęt) nie stwierdza się ich obecności bowiem stosunkowo łatwo zmywa się je i dezynfekuje. Obecność E.coli w szczelinach czy rurach zwykle wynika z ich niedomycia.

Nawet najlepszy preparat dezynfekcyjny nie przebije się przez warstwę odchodów, ściółki, kurzu itp. E.coli jest uważany za wskaźnik, jeżeli przeżywa ta bakteria przeżyć mogą i inne (w tym wysoce patogenne np. Salmonella, ORT, Bordetella etc. ). Z doświadczeń wynika iż jeżeli stwierdza się > 1,0x105 jtk/wymaz (szczeliny) to świadczy o niestaranności zabiegu (lub o wysokim zużyciu obiektu !!).