- PASZE, SUROWCE PASZOWE

Opakowania powinny być trwałe i do tego przeznaczone. Próbki można swobodnie przesyłać dowolną drogą jednak tak aby nie doszło do rozerwania torebki. Temperatura przy krótkim transporcie nie ma decydującego znaczenia. Jednak jełczenie, rozwój bakterii, grzybni, tworzenia mikotoksyn zachodzi w sposób ciągły toteż przy dłuższych transportach należy próbki przynajmniej schłodzić. Zamrożenie dopuszczalne.

W polskim prawodawstwie w większości brak norm na parametry jakości paszy. Decyduje wiedza lekarska, przepisy ogólne o dopuszczeniu produktu spożywczego. Jako podpowiedź proszę potraktować informację, że norm na cyjanek także nie ma.

  • Zwykle przeznaczone do badań toksykologicznych (mikotoksyny, NaCl etc), zawartości włókna, energii, białka, tłuszczu itp.

  • Zlecenie może obejmować badania mikrobiologiczne np. pod kątem obecności Salmonella, Clostridium (badanie jakościowe), inne lub OLD (ogólna liczba drobnoustrojów- badanie ilościowe)


*Temperatura przechowywania i transportu ma istotne znaczenie na wynik badania