- NASIENIE

Tylko dostarczenie nasienia mrożonego (buhaj) lub konserwowanego (knur) może umożliwić badanie ruchu oraz jego charakter. Do badań bakteriologicznych nasienie schłodzić a jeszcze lepiej zamrozić. Zamrożenie nie przeszkodzi również w badaniach morfologicznych, pH.