- KREW

Obecnie najczęściej do jej pobierania używa się tak zwanych wakuetek, czyli probówki z próżnią, adapterem oraz specjalnymi igłami. Pozwalają one na jałowe pobranie krwi czy płynów stawowych, wysiękowych.

  • Heparynizowana : przeznaczona w zasadzie do badań cytogenetycznych ale także do badań morfologicznych (chociaż lepiej na EDTA lub cytrynian →jeżeli laboratorium wykonuje analizy przy użyciu analizatorów hematologicznych – przesyłamy krew tylko na EDTA) rzadko do badań serologicznych czy biochemicznych (enzymy, pośrednio Se). Objętość min. 3 ml. Ważna sprawa - delikatnie ale dokładnie wymieszać krew (nie wstrząsać) tak aby nie tworzyły się skrzepy. Badanie cytogenetyczne opiera się o hodowlę limfocytów zatem dostarczona krew musi zawierać żywe komórki zdolne do namnażania. Czas transportu nie powinien przekraczać 24h, nadto temperatura minimalna to 70C a maksymalna 250C. W warunkach zimowych i tropikalnych przesyłka wymaga szczególnej troski.

  • z EDTA : do badań morfologicznych a także do technik PCR. Jeżeli jest przeznaczona do morfologii to w ciągu 6 h powinna znaleźć się w laboratorium (temperatura minimalna to 70C a maksymalna 250C). Nieco mniej restrykcji dla PCR.

  • na skrzep : do wszelkiego rodzaju badań serologicznych, PCR czy biochemicznych. Minimalna objętość próbki zależy od ilości kierunków badań. Jedno badanie to zwykle 10 μl surowicy. Próbki krwi jednak nie powinny być mniejsze niż 1,5 ml. Pozwala to na zachowanie materiału, także na ewentualne rozszerzenie zakresu badań – bez konieczności powtórnego pobierania próbek.
    Zasadniczo krew na skrzep przesyła się w probówkach. Istotna uwaga. Ostatnio rozpowszechniły się probówki plastikowe z dołączoną igłą. Nie są one szczelne i podczas transportu surowica wycieka. Do dłuższego transportu lepiej nadają się próbówki zamykane korkami (typu Eppendorf).

  • rozmaz z krwi : niekiedy najlepiej sporządzić rozmaz w lecznicy czy nawet terenie (babeszjoza, eperytrozoonoza). Nie jest to trudne. Wystarczą dwa szkiełka podstawowe i wykonanie bardzo nierównego rozmazu z kropli krwi.