Jak pobrać i zabezpieczyć próby na czas transportu

Zabezpieczenie materiału zależne jest od jego rodzaju oraz sposobu transportu, jakim zostanie dostarczony. Istotne jest trwałe i jednoznaczne oznaczenie prób, tak aby osoby przyjmujące materiał do badań nie miały problemu z ich identyfikacją i odpowiednim przypisaniem. Poniżej zamieszczamy instrukcje dotyczące prawidłowego poboru materiału oraz zabezpieczenia go na czas dowozu do laboratorium.
Pamiętaj o załączeniu do prób wypełnionego i podpisanego pisma przewodniego. Wszystkie dostępne wzory znajdziesz tutaj.

Jak dostarczyć próby do laboratorium

  • pocztą: w wielu przypadkach jest to wystarczająco szybka forma dostarczania materiału do badań, zwłaszcza przy surowicach (do badań serologicznych wystarczy 0,2 ml), wymazach, rozmazach czy paszach. Odradzamy przesylanie materiału przesyłkami poleconymi
  • szybką paczką / przesyłką priorytetową: obecnie dostępna już wszędzie, a jej koszt zwykle nie przekracza 30zł. Próby dostarczane są po 24h co jest wystarczające nie tylko dla surowic czy krwi, ale także dla wycinków bakteriologicznych.
  • przesyłką konduktorską / autobusową: szerokowo praktykowane, niestety nie z każdego miejsca można nadać przesyłkę. Po zgłoszeniu do nas nadania, przesyłkę odbieramy ze wskazanego kursu, od razu po jego zakończeniu niezależnie od godziny.
  • pojazdem we własnym zakresie bezpośrednio do laboratorium: często praktykowany, pozwala na dostarczanie prób większych objętościowo oraz wagowo
  • transportem Vetlab Group: kursujemy regularnie w wyznaczone dni tygodnia, po trasach rejsowych (patrz mapa poniżej).Transport jest darmowy, w celu zgłoszenia przekazania prób należy skontaktować sie z nami telefonicznie.

Zapraszamy do kontaktu bądź do zamówienia kuriera.